Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi: 

Trung tâm giống TIẾN ĐẠT

Địa chỉ: Xã Lợi Hải Huyện Thuận Bắc Tỉnh Ninh Thuận

Hotline : 0938897099

Email: kimbo99999@gmail.com

Nhận xét